Om Tillväxt Malmö

Uppdrag
Uppdraget är att stödja enskilda företagare så att deras företag växer och därmed skapar nya arbetstillfällen, vilket bidrar till ett bättre Malmö. Det är en gemensam satsning av näringslivet och staden och kallas Malmömodellen. Projektägare är den privata stiftelsen Uppstart Malmö, driften finansieras av Malmö stad och Malmö Högskola är en strategisk partner.

Målgrupp
Målgruppen är företag som har behov av nya nätverk, finansiering och rådgivning i sin tillväxt. Kriterierna för att bli ett Tillväxt Malmöföretag är att företaget ska vilja och kunna växa, vara verksamt i Malmö, ha mellan 5-25 anställda, ha betalande kunder och vara arbetskraftsintensivt.

Mål
Tillväxt Malmös mål är att bidra till att det skapas minst 600 nya arbetstillfällen i de företag som vi arbetar med fram till november 2017.

Organisation

TM-varld_webb

 

Bakgrund

I mars 2011 grundades stiftelsen Uppstart Malmö. Initiativtagare var Dan Olofsson och Luciano Astudillo tillsammans med ett antal av Malmös framgångsrika entreprenörer och företagsledare. Man ville bidra till ett bättre Malmö genom att fler personer hade ett arbete att gå till. Idén utvecklades till att stödja enskilda företagare så att deras företag växer och därmed skapar nya arbetstillfällen.

I november 2011 startade Tillväxt Malmö, som är ett samarbete mellan stiftelsen Uppstart Malmö (projektägare), Malmö Stad och Malmö högskola.

Fram till 2016 har Tillväxt Malmö hjälpt företag i Malmöregionen att skapa 1000 nya jobb.

 

Läs mer om vårt resultat fram tills 2014 på www.vifickjobb.se.

I den här filmen får du möta några av alla de som har fått jobb tack vare Tillväxt Malmö.

vifickjobb

 

 

Ver peliculas online