Affärsutveckling bra väg mot fler arbetstillfällen

Sedan starten 2011 har vi på Tillväxt Malmö arbetat med närmre 200 småföretag och de har i sin tur skapat över 1200 nya arbetstillfällen. Målet har inte bara nåtts, utan också överträffats. Tack vare dessa fantastiska resultat kommer vi att få fortsatt stöd av både Malmö stad och privata investerare.

– Målet är att få fler Malmöbor i jobb, säger Jan-Erik Bengtsson, som har varit Tillväxt Malmös verksamhetsledare sedan start. Det är en stor förmån att få arbeta med alla dessa engagerade entreprenörer och stötta dem i deras verksamhet. En stor del av vår framgång tror jag grundar sig i att vi är nära företagaren.

 

Ett-årigt acceleratorprogram Axxa Malmö skapar tydlig tillväxtplan

Vårt basutbud är ett nytt acceleratorprogram för företag med 5-25 anställda. Programmet skräddarsys efter företagets behov. Vi erbjuder bland annat tillväxtanalys, kompetensutveckling, affärsnätverk, mötesplatser, workshops, skuggstyrelse. När året summeras har vi tillsammans arbetat fram en tillväxtplan. Mer om Axxa Malmö.

För småföretagare som inte går vårt program erbjuder vi öppna, också kostnadsfria, seminarier och frukostsamtal. Vårt kalendarium.

Under hösten arrangerar vi också för första gången en efterfrågad styrelseutbildning , Styrelsestart. Ett bolags styrelse kan vara av enorm nytta och utbildningen ger många god råd på vägen dit. Mer om Styrelsestart.

Höstens nyhet – projekt som stöttar nyanlända entreprenörer

Tillväxt Malmö är en del av ett nystartat projekt som ska stötta nyanlända på vägen mot ett egenföretagande. Projektet ”Samverkan för ökat entreprenörskap”, eller ”Highway to Business” som det också kallas, ska hitta entreprenörer med förmåga och vilja att bli företagare. Tillväxt Malmös roll är att erbjuda affärsutveckling. Förhoppningen är att det inte bara skapas sysselsättning för deltagaren, utan att det i längden också skapas fler nya arbetstillfällen. Mer om projektet.

Publicerad i Nyheter
Ver peliculas online