Att rekrytera – hur svårt kan det vara?

Det kan vara hur svårt som helst. Men det finns riktigt bra verktyg som hjälper dig att lyckas. Under en förmiddag fick våra seminariedeltagare väldigt många bra råd kring hur de ska ta sig an rekryteringsprocessen av vår partner Experis. Sophie Dalebjer och Pernilla Blomkvist jobbar med personal och rekrytering på Experis, en del av Manpower Group.

Rekrytering – finslipa din process. Börja med att blicka inåt

Innan du påbörjar rekryteringen behöver du se på ditt företag med öppna ögon. Hur ser ert Employer Branding (arbetsgivarvarumärke) ut? Employer Branding kan förenklat ses som allt du gör och allt du är. Vilken typ av företagskultur råder, vilken är ledarstilen och vilka är era Employper Value Proposition. EVP är ert unika medarbetarerbjudande.

Vad är det som gör er arbetsplats speciell? Vad är det ni som bolag erbjuder som skiljer sig från andra? Vad är lockande för kandidaterna och vilka är de långsiktiga utvecklingsmöjligheterna? Ta fram ert erbjudande så att den faktiskt efterliknar verkligheten. Säkerställ att det är attribut som är attraktiva, internt sanna, trovärdiga, hållbara och särskiljande.

Se över arbetsuppgifterna. Vem sköter dem idag och vilken är anledningen till rekryteringen? Kommer behovet förändras framåt?

Skapa en tydlig kravprofil

Definiera vilka kompetenser som krävs för att klara rollen. Vilka kunskaper och färdigheter bör kandidaten ha? Kanske är det en viss typ av personlighet ni letar efter för att sedan kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter. Kom överens om vad som är det absolut viktigaste – om ni måste välja…

Hitta den nya medarbetaren

När ni har fått ert erbjudande på plats är det dags att leta kandidater. Lägg tid på att förstå er målgrupp. Den stora frågan idag är var man hittar den nya medarbetaren. Hur  når ni ut så att kandidaterna hittar er samt var ni själva letar. Välj annonseringskanal efter var ni tror målgruppen finns. Tänk brett. Det finns flera annonseringsvägar inom olika sociala kanaler som är kostnadsfria. Medan annonseringsvägarna ska vara breda, ska själva annonsen vara så enkel som möjligt. Fokusera på de viktigaste kompetenserna och egenskaperna för att få ett större urval.

När ni har valt ut ett antal sökanden, se till att samla in betyg, intyg och certifikat som styrker arbetssökandens färdigheter och legitimation för att styrka identiteten. Om det finns möjlighet att genomföra arbetsprov, personlighets- och induktiva tester, visar de sig ha en hög validitet och reliabilitet. Jämförelsevis har referenser en låg validitet och reliabilitet, eftersom dessa främst görs för att bekräfta eller dementera din bild av kandidaten och är mycket subjektiva. Vad är det ni egentligen vill ta reda på när ni väljer hur kandidaten ska testas och hur bedömer ni resultatet i ett arbetsprov?

 

Genom att presentera ert företag, kulturen och vad ni kan erbjuda på er arbetsplats, på ett ärligt och tydligt sätt samt definiera och matcha de kompetenser och färdigheter som är viktiga för rollen när ni väljer er nya medarbetare, ökar chansen för lyckad, diskrimineringsfri rekrytering!

Lycka till!

Publicerad i Nyheter
Ver peliculas online