Case: Aquasund

AQUASUND

Aquasund.

Om Aquasunds tillväxtresa

  • Verksamhet: Simundervisning
  • Grundades: 2013 av Carolina Müller och Malin Ejlerskov
  • Tillväxt Malmöföretag: 2015
  • Antal anställda 2015: 4 st
  • Antal anställda 2017: 20 st

På drygt två år har Aquasund vuxit med 16 anställda och 400 kunder. När man kontaktade Tillväxt Malmö 2015 hade man en vilja att skala upp, både kvalitativt och geografiskt – och ta ett helhetsgrepp om affären. 

Förutom att öppna på fler orter ville Aquasund också i fortsättningen kunna leverera ännu högre kvalitet än tidigare. Deras behov sträckte sig från hjälp med ekonomi och styrelsefrågor till att få en större förståelse för affären – med andra ord, ett behov av att ta ett helhetsgrepp om den fortsatta tillväxtresan.

Därför kontaktade de en affärsutvecklare på Tillväxt Malmö.

Marknadsplan, ledarskapsprogram och strategi

De första samtalen med Tillväxt Malmö handlade om att ringa in och prioritera de viktigaste behoven för att göra affären skalbar. Tillsammans med sin affärsutvecklare bestämde man sig för att fokusera på två områden: personalförsörjning och marknadsföring.

Under hösten 2015 tog man fram en marknadsplan. Eftersom personalförsörjningen var en stor utmaning tog man fram en strategi dels för att behålla befintlig personal, dels för att förbättra rekryteringsprocessen.

Under året därpå deltog båda ägarna i Tillväxt Malmös ledarprogram. Då skapades ett gemensamt språk vilket grundarna såg en stor vinst i – det underlättar den fortsatta dialogen. Ledarprogrammet utmynnade i en strategisk plan som Aquasund i dag tar upp för revidering varannan månad.

Parallellt med blocken i ledarprogrammet fick Aquasund planerade coachande sittningar med sin affärsutvecklare hos Tillväxt Malmö.

Rådgivning kring hemsida och ekonomistyrning

För att få rådgivning angående sin hemsida fick Aquasund träffa Tillväxt Malmös partner Convertor. Man håller även på att starta upp ett samarbete med BDO som arbetar med ekonomistyrning. Aquasund har en tydlig önskan om att från och med nu arbeta mer strategiskt och proaktivt.

Från 600 till 1000 kunder

De två år som Aquasund varit ett Tillväxt Malmöföretag har haft stor inverkan på verksamheten. Aquasund har bland annat arbetat fram en tydligare strategi och blivit mer affärsmässiga. De har gått från 4 till 20 anställda och samtidigt från 600 till 1000 kunder.

 

Läs mer på Aquasunds hemsida.

 


Vill du också göra en tillväxtresa med oss?

Du som har ett företag med 5-50 anställda har möjlighet att få affärsrådgivning och stöd via Tillväxt Malmö för att växa – vi vill träffa dig, och kan erbjuda dig ditt kanske viktigaste nätverk för tillväxt. Kontakta oss för ett möte 

 

Ver peliculas online