Case: MoveByBike

MoveByBike och Tillväxt Malmö

MoveByBike.

Om MoveByBikes tillväxtresa

  • Verksamhet: Sveriges grönaste åkeri
  • Grundades: 2012 av Johan och Nils Wedin
  • Tillväxt Malmöföretag: 2015
  • Antal anställda 2015: 2 st
  • Antal anställda 2017: 14 st

När MoveByBikes grundare Johan och Nils Wedin kontaktade Tillväxt Malmö 2015 var läget kritiskt – man övervägde att lägga ner verksamheten om man inte fick hjälp. Nu är man åter på banan med totalt fem delägare och 14 anställda.

MoveByBike startade 2012 av far och son Wedin. Under uppstartsåren fanns kunder, men lönsamhet saknades. Sommaren 2015 var läget kritiskt. Grundarna menar att det fanns två vägar i detta läge – antingen att lägga ner eller att skaffa hjälp.

De valde att kontakta Tillväxt Malmö.

Ökad lönsamhet på några månader

Under hösten 2015 hade MoveByBike flera möten med sin affärsutvecklare på Tillväxt Malmö. På Tillväxt Malmö identifierade man ett akut behov av att strukturera upp administrationen och ekonomin. En partner genomförde en översyn, och med den i ryggen bestämde man – trots röda siffror – att driva vidare verksamheten.

Coachningen med affärsutvecklaren avgjorde saken. Redan i början av 2016 visade samarbetet resultat. Lönsamheten förbättrades.

Träffade investerare på Maxa Malmö

Under våren deltog MoveByBike i Tillväxt Malmös årliga evenemang Maxa Malmö, där de fick speeddejta investerare. Johan har också varit deltagare i Tillväxt Malmös ledarprogram.

Tillsammans med sin affärsutvecklare arrangerade MoveByBike även en teamutvecklingsdag för alla anställda. Syftet var att ge alla anställda en gemensam bild av företaget, vart de var på väg och hur de uppfattades av andra.

Resultatet blev en stärkt företagskultur, ökad transparens och förståelse.

Fick ekonomisk rådgivare och patentbyrå genom nätverket

Redan i uppstarten med MoveByBike tog Tillväxt Malmö in partnern ASK Outsourcing för ekonomisk rådgivning och bokföring.

Utöver det har MoveByBike växt genom franchising och en patentbyrå tagits in som experter för att säkerställa upplägget.

”Samarbetet med Tillväxt Malmö har haft stor inverkan”

Idag har MoveByBikes verksamhet vuxit genom parallella projekt. En del av verksamheten är cykelverkstad och uthyrning. Ett nytt bolag arbetar med cykeltillverkning av stora leveranscyklar. MoveByBike har nu 5 delägare och 14 anställda.

Johan på MoveByBike menar att samarbetet med Tillväxt Malmö har ”haft stor inverkan, bland annat har det varit väldigt givande att få vara del av ett större sammanhang och där igenom träffa andra företagare.”

Läs mer på MoveByBikes hemsida.

 


Vill du också göra en tillväxtresa med oss?

Du som har ett företag med 5-25 anställda har möjlighet att få affärsrådgivning och stöd via Tillväxt Malmö för att växa – vi vill träffa dig, och kan erbjuda dig ditt kanske viktigaste nätverk för tillväxt. Kontakta oss för ett möte och en behovsanalys.

 

Ver peliculas online