Case: Nablus Mejeri

Nablus Mejeri.

Nablus Mejeri.

Om Nablus Mejeris tillväxtresa

  • Verksamhet: Tillverkning av mejeriprodukter
  • Grundades: 2010 av Samar och Mohamad Godeh
  • Tillväxt Malmöföretag: 2011
  • Antal anställda 2011: 2 st
  • Antal anställda 2017: 7 st

 

År 2011 kom Nablus Mejeri i kontakt med affärsutvecklare och investerare via Tillväxt Malmö. I dag, 6 år senare, säljs deras produkter runt om i Skåne och Stockholm och grundarna har prisats av kungen med 100 000 kronor som “Årets nybyggare”.

När Nablus Mejeris grundare kontaktade Tillväxt Malmö var mejeriverksamheten nystartad och produktion igång, men man saknade viktig kunskap kring att driva företag i Sverige. Läget var kritiskt.

Grundarna Mohamad Godeh och Samar Abuaisheh fick tips att kontakta Tillväxt Malmö, som såg att det fanns goda kunskaper kring produkten och tillverkningen, men stora brister när det gällde marknadsföring, försäljning och inte minst ekonomisk uppföljning och kontroll.

Det fanns också uppenbara utmaningar i språket – men Tillväxt Malmös affärsutvecklare såg potential.

Fick ekonomin och säljprocessen på plats

Hos Tillväxt Malmö fick Mohamad och Samar coachning och månatliga möten med affärsutvecklare kring verksamheten. Man gjorde snabbt stora framsteg i ekonomiska frågor och tillsammans med affärsutvecklare satte grundarna sin kundprocess – hur de tog sig från första kundmötet till sälj och därefter uppföljande sälj.

Rawi Godeh, sonen i familjen, deltog 2016 i Tillväxt Malmös ledarprogram.

Träffade två investerare för kapital, tid och stöd

Nablus Mejeri fick också möjlighet att möta investerare genom Tillväxt Malmö. Två investerare trodde på både affärsidén och personerna i bolaget och valde att stötta verksamheten både ekonomiskt och med tid och engagemang, under förutsättning att mejeriet under tiden fick stöd av affärsutvecklare på Tillväxt Malmö.

Investerarna har sedan dess genom sina krav på uppföljning också skapat en större kompetens inom ekonomi hos grundarna.

Från 2 till 7 anställda – och pris av kungen

Efter sin tillväxtresa tillsammans med Tillväxt Malmö ser vi att Nablus mejeri har utvecklat sin verksamhet till att stabiliseras lönsamhetsmässigt – i dag sysselsätter man 7 personer och utbudet har utökats med fler produkter.

Nablus Mejeri menar själva att den stora nyttan för dem är den nära, kontinuerliga kontakten med vägledning, uppmaningar, uppföljningar och stöttning hos Tillväxt Malmö.

Se hur det såg ut när Nablus tog emot pris av kungen eller besök Nablus hemsida.

 


Vill du också göra en tillväxtresa med oss?

Du som har ett företag med 5-25 anställda har möjlighet att få affärsrådgivning och stöd via Tillväxt Malmö för att växa – vi vill träffa dig, och kan erbjuda dig ditt kanske viktigaste nätverk för tillväxt. Kontakta oss för ett möte och en behovsanalys.

 

Ver peliculas online