Case: SportAdmin

SportAdmin

 

Om SportAdmins tillväxtresa

  • Verksamhet: Administrationsverktyg för idrottsföreningar
  • Grundades: 2005 av Henrik Lehmann och Rikard Persson
  • Tillväxt Malmöföretag: 2015
  • Antal anställda 2012: 12 st
  • Antal anställda 2017: 25 st

SportAdmin har ökat från 12 till 25 anställda. Omsättningen ökade med 50% under 2015 och med 100% under 2016 – grundarna menar att hälften av den ökningen är Tillväxt Malmös förtjänst.

När SportAdmin kontaktade Tillväxt Malmö hade verksamheten funnits i 7 år. Grundarna ville då öka tillväxthastigheten och få stöttning i tillväxtprocessen. Specifikt upplevdes ett behov av affärskunskaper, företagsledning samt erfarenhet av snabbväxande bolag.

Tillväxt Malmös affärsutvecklare gjorde en tillväxtanalys av verksamheten och konstaterade då att SportAdmin uppfyllde Tillväxt Malmös kriterier.

Fick skuggstyrelse, anställde fler och höjde priserna

I början hade SportAdmins grundare möte med Tillväxt Malmös affärsrådgivare varannan månad för att gå igenom verksamheten. I ett senare skede satte man ihop en skuggstyrelse ihop där man bjöd in affärsutvecklare och investerare för att tillsammans arbeta strategiskt med fokus på ytterligare tillväxt.

Dessa möten, tillsammans med coachning av Tillväxt Malmös affärsutvecklare, har enligt SportAdmins grundare Henrik Lehmann och Rikard Persson varit helt avgörande för verksamhetens tillväxt.

SportAdmin fick mod att ta två kritiska beslut. De anställde fler personer och höjde priserna. Genom att våga driva igenom dessa beslut skapades omedelbar tillväxt.

Henrik och Rikard deltog även 2015 i Tillväxt Malmös ledarprogram där de upplevde att varje träff gav något nytt att ta med tillbaka in i verksamheten.

Engagerade investerare och juridisk rådgivning

SportAdmin har vid flera tillfällen nyttjat Tillväxt Malmös nätverk och partners expertis – exempelvis erbjöd EY spetskompetens kring licensförsäljning. SportAdmin har också fått rådgivning av Gullikssons advokatfirma kring medlemsregister och de lagändringar som kommer nästa år. 

Dessutom har en av Tillväxt Malmös aktiva investerare valt att engagera sig i SportAdmins verksamhet genom skuggstyrelsearbete.

Ökad omsättning med 100% på ett år

Totalt har SportAdmin ökat sitt medarbetarantal från 12 till 25 anställda. Omsättningen ökade även med 50% under 2015 och med 100% under 2016, något de menar till stor del är tack vare Tillväxt Malmö – så mycket som hälften. 

Läs mer på SportAdmins hemsida.

 


Vill du också göra en tillväxtresa med oss?

Du som har ett företag med 5-25 anställda har möjlighet att få affärsrådgivning och stöd via Tillväxt Malmö för att växa – vi vill träffa dig, och kan erbjuda dig ditt kanske viktigaste nätverk för tillväxt. Kontakta oss för ett möte och en behovsanalys.

 

Ver peliculas online