Har ditt företag uppgifter om individer? Ja, då gäller GDPR för dig.

De senaste 20 åren har Personuppgiftslagen, PuL, reglerat användandet av individers data. Nu är det dags för en uppdatering, och den görs i hela EU. Den nya dataskyddslagen GDPR (General data protection regulation) börjar gälla i maj 2018. Den nya lagen ska stärka integritetsskyddet, möta teknikens förändringar samt underlätta för handel inom EU.

För att reda ut några frågor kring GDPR tog vi hit vår partner Advokatfirman Delphi. Jens Kinnander och Micaela Weije mötte runt 100 företagare som ville ha svar på vad de måste göra med sina kundregister och mejllistor. Personuppgifter är all data som kan knytas till en individ. Det kan vara konkreta uppgifter som mailadresser och telefonnummer men också indirekt data, som att man genom ett IP-nummer kan få fram vilken individ som besökt din hemsida.

Inför en fullsatt sal berättade Advokatfirman Delphi om hur vi ska tänka kring GDPR

Principer att följa för att minimera uppgiftsinsamlandet

Uppgifter om personer får bara samlas in för bestämda ändamål, som måste anges (ändamålsbegränsning). Så få uppgifter som möjligt ska användas, för att ändamålet ska kunna uppfyllas (uppgiftsminimering) och så fort ändamålet är uppfyllt, ska uppgifterna raderas eller avidentifieras (lagringsminimering). All användning av uppgifterna måste också ha en laglig grund, såsom samtycke eller att användaren av uppgifterna behöver dem för att fullgöra ett avtal med individen.

 

Förbered dig nu – gör en inventering och dokumentera allt

 1. Läs på!
 2. Gör en grundlig inventering.
  1. Vilka system har ditt företag som innehåller personuppgifter?
  2. Vilka typer av personuppgifter är insamlade?
  3. Vad är anledningen till att ni har uppgifterna?
  4. Identifiera brister och risker
  5. Uppfyll de ovanstående principerna
 3. Dokumentera för att kunna bevisa att kraven är uppfyllda
 4. Upprätta policys kring hur ni ska arbeta med GDPR

 

Som företagare har du nu en möjlighet att ta kontroll över dina register, listor och databaser. Fundera på syfte, uppgiftstyp och lagring. Det kan ta tid, du kan behöva extern expertis, det kan kosta pengar. Det viktigaste är att du börjar nu.

 

Publicerad i Nyheter
Ver peliculas online