Hitta riktningen för ditt engagemang med kompass

Har du använt sommarens ljusa nätter till att fundera på ditt arbetsliv och ditt engagemang? Som du säkert redan vet, är ditt engagemang är guld värt för dig, din hälsa och ditt välbefinnande. Men har du koll på vad som engagerar dig och disengagerar dig? Decision Dynamics har forskat kring engagemang under 40 år och Rikard Larsson, en av grundarna, delade med sig av lärdomar under en förmiddag på Tillväxt Malmö.

Decisions Dynamics är en forskningsbaserad leverantör av verktyg och lösningar för att bedöma, välja och utveckla människor på mer engagerande sätt. För att hjälpa individer att hitta och förverkliga sitt potentiella engagemang har de tagit fram en kompass.

 

 

Du är placerad i centrum och din relation till dina självinsikter, chefer, jobb, grupper och organisationskulturer identifieras dina “engagement drivers & killers”. Kompassen hjälper dig att finna och röra dig i rätt riktning – bort från dina ”engagement killers” och mot dina ”engagement drivers”.

Fem steg mot mer engagerande ledarskap, teamwork och kultur

Steg 1.
Basen är en riktigt bra självinsikt. Identifiera vad som ökar respektive minskar ditt engagemang, det vill säga dina egna drivers och killers. Genom ökad självinsikt kommer du kunna ta större ansvar för ditt engagemang.

Steg 2.
Förstå och hantera din chefsrelation bättre. Om du kan hjälpa din chef att bli mer engagerande i sitt ledarskap bidrar det till ditt eget, chefens och medarbetares engagemang. Med hjälp av bättre kunskap om vad som faktiskt engagerar dig kan du också hjälpa din chef genom att både dela med dig av denna kunskap och agera själv utifrån den.

Steg 3.
Utveckla ditt jobb så att det blir mer engagerande. Det lättaste sättet att öka ditt engagemang och därmed också din prestation, är att arbeta för att du passar bättre ihop med dina arbetsuppgifter.

Steg 4.
Delta i ditt team på ett mer engagerande sätt. Vissa teamaktiviteter upplevs som disengagerande, vilket också medför stora förbättringspotentialer.

Steg 5.
Hitta delar av organisationskulturen som är mer engagerande. Rör dig mot de delar i organisationskulturen som passar din driver vilket innebär att du samtidigt undviker dina killers.

Mer om engagemangskompassen på Decision Dynamics hemsida.

Läs fler av våra artiklar:

Vad hindrar dig från att bli en mer engagerande ledare? Artikel 2017-06-19

Stora vinster genom engagerande ledarskap Artikel 2017-03-08

 

Publicerad i Nyheter
Ver peliculas online