Våra investerare

Tillväxt Malmö är en del av Stiftelsen Uppstart Malmö. Stiftelsen består av 17 av Skånes ledande investerare och företagsledare som vill hjälpa fler företag att växa. Detta kan ske genom att investeraren till exempel lånar ut pengar eller blir delägare. Ett möte med en erfaren företagsledare ger dig inte bara en möjlighet till investeringshjälp, utan också tillgång till deras erfarenheter och nätverk. Engagemanget bygger alltid på en affärsmässighet där båda parter kan se långsiktiga förtjänstmöjligheter.

Investerare om Tillväxt Malmö

Tillväxt Malmös Investerare Johan Andersson

Johan Andersson

”För mig är långsiktighet en nyckelfaktor för en bra investering. Tillväxt Malmö är en satsning som gynnar Malmö idag och i framtiden, och det är en bra långsiktig investering.” Johan Andersson, VD Mellby Gård, investerare stiftelsen Uppstart Malmö

 

 

 

 

Tillväxt Malmös Investerare Firas Mohamad

Firas Mohamad

”Att minska arbetslösheten i Malmö, särskilt bland människor med invandrarbakgrund, ser jag som en avgörande fråga. Här fungerar Tillväxt Malmö som en positiv kraft.” Firas Mohamad, VD Dialect Kundservice, investerare stiftelsen Uppstart Malmö.

 

Läs mer om investerarna på Uppstart Malmös hemsida.

Ver peliculas online