Månadens tillväxttips: Se till att synas som ledare

Petra Lundgren, affärsutvecklare på Tillväxt Malmö:

Petra Lundgren

Varje gång den utlandsbaserade chefen kom till Sverigekontoret gick hen runt och hälsade på varje medarbetare med en handskakning och genom att utbyta ett par ord med var och en. Trots att tidsschemat var späckat vid varje tillfälle. Denna person förstod vikten av hur betydelsefullt det är att synas som ledare och att tillämpa Management by Walking Around, dvs genom att till synes ostrukturerat gå omkring på arbetsplatsen och småsnacka med medarbetarna. Om stora och små frågor, om trivsel eller om pågående projekt.

En synlig chef skapar motivation och förtroende

I många medarbetarundersökningar framkommer just bristen på synliga chefer och vilka kommunikationsproblem detta kan leda till. Alltför många chefer är idag stressade, upptagna i möten och tar sig inte tid att lyssna av stämningen på arbetsplatsen. Vad kan man då göra för att förändra detta? Nedan kommer ett par tips:

  • – Avsätt dagligen tid för att ta en runda bland medarbetarna.
  • – Placera chefskontoret eller chefsplatsen nära verksamheten och inte i en avlägsen hörna.
  • – Fika eller luncha med dina medarbetare!
  • – Uppmärksamma alla och inte bara de mest extroverta.
  • – Lyssna mer än vad du pratar.

Genom att vara synlig och närvarande som chef motiverar du din personal och skapar förtroende. Faktorer som är avgörande om företag ska lyckas som tillväxtbolag på en starkt konkurrensutsatt marknad.

PS. En man som levde efter principen med synligt ledarskap var Ingvar Kamprad. Det sägs att han alltid försökte medverka vid varje nyöppning av ett IKEA-varuhus – oavsett var i världen det låg.

 

Läs tidigare tillväxttips:

Hitta företagets varför >>

Kill your darlings >>

Låt andra göra jobbet! >>

Sälj! >>

Våga be om hjälp – ensam är inte stark >>

Ta värdegrundsarbetet på allvar och börja tidigt >>

Nätverka >>

Fira framgång >>

Våga tacka nej >>

Avsätt tid för det viktiga >>

Publicerad i Nyheter
Ver peliculas online