Investerare på Maxa Malmö

Investerare på Maxa Malmö

Investerare som medverkar i Maxa Malmö är framgångsrika Malmöföretagare som själva startat och byggt upp företag. Gemensamt för alla är att de har sitt hjärta i Malmö och vill bidra med sin erfarenhet, tid och pengar för att fler företag i Malmö ska växa. Fler framgångsrika företag som växer och skapar fler jobb bygger ett bättre Malmö.

Är du intresserad av att komma med i vårt investerarnätverk? Hör av dig till Tillväxt Malmös verksamhetsledare Jan-Erik Bengtsson på:
jan-erik.bengtsson@tillvaxtmalmo.se

Maxa Malmö 2019 samlade 12 av Malmös tyngsta investerare.

Anders Holm – Investerare

Anders Holm

Varför är du med i Maxa Malmö?

Jag tycker Maxa Malmö är en unik och dynamisk mötesplats för entreprenörer och investerare. Tillväxt Malmö förbereder, genomför och följer upp detta event på ett mycket professionellt sätt som borgar för att bra affärsidéer slussas fram till rätt investerare och mentorer.

Vad är du intresserad av för projekt/företag?

Jag är rätt mycket en generalist, men är intresserad av sälj/marknadsinriktade bolag med stor skalbarhet inom olika branscher. Gärna företag som bryter etablerade paradigm och öppnar nya möjligheter.

 

Behdad Ansari – VD Devoote AB
Behdad Ansari

Behdad Ansari

Varför är du med i Maxa Malmö?

Det är en bra plattform för att komma i kontakt nya företag och entreprenörer. Jag är alltid intresserad av investera i drivna entreprenörer med en affärsidé som är skalbar. Samtidigt är detta något som gynnar regionen och kan skapa fler arbetstillfällen, alla människor behöver lite hjälp på vägen och det är bara kul att kunna bidra.

Vad är du intresserad av för projekt/företag?

Jag tittar på alla typer av bolag. Det absolut viktigaste för mig är människorna som driver bolaget.

En driven entreprenör med en väl genomtänkt affärsidé som går att skala upp är min önskan till jultomten. Vilken bransch är mindre viktig.

 

Dan Magnusson –  Malmöföretagare, delägare av Byggnadsfirman Otto Magnusson och ordförande i stiftelsen Uppstart Malmö
Dan Magnusson

Dan Magnusson

Varför är du med i Maxa Malmö?

Jag tycker att Maxa Malmö är spännande för att det har blivit en ny scen i Malmö. Här får företag chansen att kort och koncist presentera sin affärsidé under en begränsad tid för etablerade entreprenörer och det ges möjlighet till investeringar samt goda råd.

Vad är du intresserad av för projekt/företag?

Jag känner ett stort ansvar och ser ett stort behov av att skapa nya jobbtillfällen i Malmö och tror att bästa möjligheten för detta framöver finns inom serviceyrken.

 

Dan Olofsson – Malmöentreprenör, företagsledare och filantrop

Varför är du med i Maxa Malmö?

Dan Olofsson

Dan Olofsson

Jag tog initiativet till Uppstart Malmö, som är grundstiftelsen som Tillväxt Malmö har utvecklats ifrån. Anledningen var att jag gärna vill stödja entreprenörer som skapar nya arbetstillfällen så att Malmö blir en bättre stad för oss alla. I Maxa Malmö får jag närkontakt med många nya, duktiga entreprenörer.

Vad är du intresserad av för projekt/företag?

Det är viktigt för mig att min insats bidrar till nya jobb. Drivkraft och förståelse hos företagaren för att få in betalande kunder är också viktigt för mig.

 

Johan Glennmo – Investerare

Johan Glennmo

Varför är du med i Maxa Malmö?

Jag tycker att Tillväxt Malmö gör ett viktigt arbete i Malmö för att skapa nya arbetstillfällen genom att hjälpa entreprenörer att utveckla sina företag. Det vill jag gärna stötta och Maxa Malmö är ett sätt att göra det på och dessutom är det väldigt roligt.

Vad är du intresserad av för projekt/företag?

Det ska gärna vara företag där tillväxten leder till att man skapar nya arbetstillfällen. Jag är även intresserad av företag med teknisk inriktning.

 

Carolina Ericson – Investerare

Carolina Ericson

Varför är du med i Maxa Malmö?

Maxa Malmö ger mig som etablerad entreprenör en fantastisk möjlighet att träffa lokala entreprenörer med nya spännande affärsidéer. Jag brinner för att göra affärer och har lång erfarenhet av digitala tillväxtbolag.

Vad är du intresserad av för företag?

Jag är framför allt nyfiken på bolag med en skalbar idé och gärna med internationell ambition.

 

Eva Hultman och Anna Langåker – Investerare

Anna Langåker och Eva Hultman

Varför är ni med i Maxa Malmö?

Maxa Malmö är ett bra initiativ där entreprenörer och investerare kan mötas på ett kreativt sätt. Vi ser Maxa Malmö som en möjlighet att finna intressanta entreprenörsdrivna tillväxtföretag i vår närhet där både kapital och kompetens kan komma till nytta.

Vad är ni intresserad av för företag?

Företag som leds av ett team som är engagerat och passionerat i sitt bolag är otroligt viktigt. Produkten / tjänsten ska ha en tydlig affärsidé, fylla ett behov på marknaden och kunna skapa tillväxt genom skalbarhet. Investerar gärna i socialt entreprenörsskap med inriktning på hållbarhet, miljö och klimat.

 

Firas Mohamad – Ägare av investmentbolaget Great Invest
Firas Mohamad

Firas Mohamad

Varför är du med i Maxa Malmö?

Jag är med i Maxa Malmö för att det är sätt att hitta nya projekt och entreprenörer att investera tid och kapital i.

Vad är du intresserad av för projekt/företag?

Jag är intresserad av företag med en tydlig affärsidé och med en driven entreprenör i spetsen som vill ta nästa steg.

 

Hamdija Jusufagic

Hamdija Jusufagic

Varför är du med i Maxa Malmö?

Unga företag måste ha platser där de kan presentera och få feedback på sina idéer, och få tillgång till nätverk. Relationer är A och O. Regionens framgång kommer att bygga på betydligt starkare samverkan och större öppenhet. Maxa Malmö är viktigt för att synliggöra nya spännande affärsidéer, som på sikt kan berika Malmös näringsliv genom att skapa arbetstillfällen och nya affärsrelationer.

Vad är du intresserad av för typ av projekt/företag?

Sättet vi interagerar med digital teknik mognar snabbt, vilket gör oss alltmer mottagliga för nya digitala produkter och tjänster. Det hade varit intressant att upptäcka bolag som hittar nya nischer och applikationer för till exempel AI/ML. Eller där jag med mina företags erfarenheter inom AI/ML kan hjälpa verksamheter att utnyttja kraften i denna teknologin och på så sätt skapa större framgång och tillväxt. Bransch spelar mindre roll, en stark affärsidé och ett team av duktiga medarbetare är viktigast.

 

Karl-Fredrik Granlund och Axel Granlund – Investerare

Karl-Fredrik Granlund

Axel Granlund

Varför är ni med i Maxa Malmö?

AB Axel Granlund är med i Maxa Malmö av primärt två anledningar. Dels för att vi alltid letar efter sunda investeringar och tycker att Maxa Malmö har ett väldigt bra upplägg för att hitta just detta. Men även för att vi vill se till Malmös bästa och tycker att Tillväxt Malmö spelar en roll i att vidareutveckla regionen till att bli än mer dynamisk.

Vad är ni intresserad av för projekt/företag?

Vi är intresserade av alla typer av bolag då det primära för oss är kalibern på människorna bakom idén mer än idén själv.

 

Lasse Svensson – Investerare

Lasse Svensson

Varför är du med i Maxa Malmö?

Jag är aktivt engagerad i Tillväxt Malmö. Genom Maxa Malmö får jag möjlighet att träffa många intressanta entreprenörer som verkligen kan påverka Tillväxt Malmös mål. Dessutom är det väldigt roligt och spännande att få möjlighet att hjälpa företag konkret.

Vad är du intresserad av för projekt/företag?

Jag har gått in i några Tillväxt Malmö-bolag med mycket varierad bakgrund. Det gemensamma har varit:
– En tydlig realistisk affärsidé där försäljning av produkten/tjänsten pågått en tid
– De behöver ett bollplank och/eller finansieringshjälp
– En ledning/ägare som brinner för sitt företag och som har specialkompetens

 

Peter Enberg – Investerare

Peter Enberg

Varför är du med i Maxa Malmö?

Jag trivs om jag kan vara en tillgång och hjälpa företag att utvecklas.

Vad är du intresserad av för projekt/företag?

Jag engagerar mig helst i företag som har en verksamhet som ökar människors välbefinnande, i det lilla och stora perspektivet.

 

Pirkko Kyllönen och Antonijo Trpevski – Investerare

Antonijo Trpevski

Pirkko Kyllönen

Varför är ni med i Maxa Malmö?

Spännande med Malmöentreprenörer som kan gynna jobbskapandet i Malmö. Verkligen roligt att vara med i en tidig fas och kunna bidra med erfarenhet och kapital.

Vad är vi intresserade för företag?

Vi är intresserade av företag som har kommit förbi den absoluta överlevnadsfasen. Gärna serviceföretag som deltar i offentliga upphandlingar och jobbar mot offentlig sektor som vi har genuin och mångårig erfarenhet av.

Ver peliculas online