Investerare om Maxa Malmö

Investerare som medverkar i Maxa Malmö är framgångsrika Malmöföretagare som själva startat och byggt upp företag. Gemensamt för alla är att de har sitt hjärta i Malmö och vill bidra med sin erfarenhet, tid och pengar för att fler företag i Malmö ska växa. Fler framgångsrika företag som växer och skapar fler jobb bygger ett bättre Malmö.

14 investerare medverkar i årets Maxa Malmö, däribland dan Olofsson och Dan Magnusson.

 

Dan Olofsson

Dan Olofsson

Dan Olofsson – Malmöentreprenör, företagsledare och filantrop

Varför är du med i Maxa Malmö?

Jag tog initiativet till Uppstart Malmö, som är grundstiftelsen som Tillväxt Malmö har utvecklats ifrån. Anledningen var att jag gärna vill stödja entreprenörer som skapar nya arbetstillfällen så att Malmö blir en bättre stad för oss alla. I Maxa Malmö får jag närkontakt med många nya, duktiga entreprenörer.

Vad är du intresserad av för projekt/företag?

Det är viktigt för mig att min insats bidrar till nya jobb. Drivkraft och förståelse hos företagaren för att få in betalande kunder är också viktigt för mig

 

Dan Magnusson

Dan Magnusson

Dan Magnusson –  Malmöföretagare, delägare av Byggnadsfirman Otto Magnusson och ordförande i stiftelsen Uppstart Malmö

Varför är du med i Maxa Malmö?

Jag tycker att Maxa Malmö är spännande för att det har blivit en ny scen i Malmö. Här får företag chansen att kort och koncist presentera sin affärsidé under en begränsad tid för etablerade entreprenörer och det ges möjlighet till investeringar samt goda råd.

Vad är du intresserad av för projekt/företag?

Jag känner ett stort ansvar och ser ett stort behov av att skapa nya jobbtillfällen i Malmö och tror att bästa möjligheten för detta framöver finns inom serviceyrken.

 

Några investerare som har varit med tidigare år är Eva Edenhammar, Anders Holm och Jan Barchan.

Ver peliculas online