Ny väg mot företagande för nyanlända entreprenörer

Det finns många entreprenörer bland de nyanlända i Sverige som väljer bort företagandet eftersom de upplever byråkrati, språkutmaningar och brist på stöd. Tillväxt Malmö är en del av ett nystartat projekt som ska stötta nyanlända på vägen mot ett egenföretagande.

Projektet ”Samverkan för ökat entreprenörskap”, eller ”Highway to Business” som det också kallas, ska hitta entreprenörer med förmåga och vilja att bli företagare. Tillväxt Malmös roll är att erbjuda affärsutveckling. Förhoppningen är att det inte bara skapas sysselsättning för deltagaren, utan att det i längden också skapas fler nya arbetstillfällen.

Flera organisationer samverkar i projektet; Almi, Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Tillväxt Malmö. Det finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden och medfinansieras av ovanstående organisationer. Projektet leds av näringslivsavdelningen i Malmö stad.

Publicerad i Nyheter
Ver peliculas online