Om Tillväxt Malmö

Tillväxt Malmö är en del av Stiftelsen Uppstart Malmö och ett unikt samarbete mellan näringslivet och Malmö stad.

Tillväxt Malmö erbjuder personlig och kvalificerad affärsutveckling för Malmöföretag med tillväxtambitioner.

Vision
Ett bättre Malmö genom fler Malmöbor i arbete. Tillväxt Malmö stödjer enskilda företagare så att deras företag växer och därmed skapar nya arbetstillfällen. Fler människor i arbete ger ett bättre Malmö.

Målgrupp
Målgruppen är företag som har behov av nya nätverk, finansiering och rådgivning i sin tillväxt. Säte i Malmö, storlek mellan 5-50 anställda samt betalande kunder.

 

 

 

Ver peliculas online