Om Tillväxt Malmö

Tillväxt Malmö är en del av Stiftelsen Uppstart Malmö och ett unikt samarbete mellan näringslivet och Malmö stad. Tillväxt Malmö erbjuder personlig och kvalificerad affärsutveckling för Malmöföretag med tillväxtambitioner.

Vår vision – ett bättre Malmö genom fler människor i arbete

Ett bättre Malmö genom fler Malmöbor i arbete. Tillväxt Malmö stödjer enskilda företagare så att deras företag växer och därmed skapar nya arbetstillfällen. Fler människor i arbete ger ett bättre Malmö.

Affärsutveckling genom Acceleratorn Axxa Malmö

Genom vår accelerator Axxa Malmö kan du som Malmöföretag få möjlighet till kostnadsfri affärsutveckling och rådgivning under ett år. Som Axxaföretag får du tillgång till en personlig affärsutvecklare på Tillväxt Malmö. Du får även ta del av vårt breda nätverk av partners och investerare. De har stora resurser i form av kunskap, kontakter och kapital och är en ovärderlig tillgång för företag som vill växa.

Vår målgrupp – kan du bli ett Tillväxt Malmöföretag?

För att bli ett Tillväxt Malmöföretag och för att kunna gå med i vår accelerator behöver vissa kriterier vara uppfyllda. Målgruppen är företag som har behov av nya nätverk, finansiering och rådgivning i sin tillväxt. De företag som kommer med i Axxa ska ha säte i Malmö, ha mellan 5-50 anställda samt betalande kunder. Är det du? Varmt välkommen att kontakta någon av våra affärsutvecklare och boka ett första möte! Kontakta oss >>

Affärsutveckling genom Tillväxt Malmö

Affärsutveckling genom Tillväxt Malmö

 

 

 

Ver peliculas online