Stora vinster genom ett engagerande ledarskap

Rikard LarssonEngagerade ledare och medarbetare presterar bättre än andra. Men bara 16% av oss är engagerade på jobbet.* Professor Rikard Larsson från Decision Dynamics berättar om hur man kan arbeta med ett engagerande ledarskap. I juni kommer han tillbaka – anmäl dig redan nu!

Först måste vi förstå vad engagemang är. Enligt Rikard Larsson är det en missuppfattning att man ”är” engagerad, utan vårt engagemang är snarare dynamiskt och påverkas av olika situationer. Personers engagemang skapas när man får ge kompetenta bidrag till organisationen samtidigt som man får belöningar som känns motiverande. Man ger mycket och får också ut mycket. Engagerande prestationer ger engagerande belöningar och karriärutveckling. Till dig som person bidrar det till hälsa, lycka, tillfredsställelse, energi och lärande. Företaget i sin tur får kundnöjdhet och lojalitet, kvalitet, samarbete, innovationer, effektivitet, resultat…

Vad skapar och förstör engagemang hos oss själva och andra?

Vet du vad som driver dina medarbetare? När de går igång? Du som ledare måste arbeta med att förstärka både din egen och din medarbetares drivkraft – det som driver engagemanget. Samtidigt måste du dämpa effekten av det som förstör eller bromsar engagemanget – s.k. killers.

Har du själv koll på din drivkraft eller är du på väg åt fel håll? Mer än hälften av oss strävar efter en karriärsutveckling som inte är den som är mest engagerande för oss. För att förstå oss själva krävs en stor portion självinsikt. Tack vare självinsikten kan du också ta ett större eget ansvar för ditt engagemang.

Promenera dig till ett bättre team

Som chef är det viktigt att du lär känna din medarbetare. Kanske genom att ta korta samtalspromenader med din medarbetare. Se hens drivkrafter, låt hen utvecklas. Lita på din medarbetares potential och motivation. Arbeta på att vara transparent och involverande. Målet kan vara att frigöra dig själv, kanske för att arbeta med din ”driver”.

Olikheter är en tillgång. Tänk på det både när du lyssnar och pratar.

 

*) Gallup’s undersökning: ”State of the Global Workplace” 2013

 

Rikard Larsson, Decision Dynamics, pratar om engagemang

Publicerad i Nyheter
Ver peliculas online