Vad hindrar dig från att bli en mer engagerande ledare?

Att engagera sig själv och andra är väldigt värdefullt för ditt företag. Engagemang ger bättre arbetsinsatser, innovation, kundlojalitet, kvalitet, produktivitet, lönsamhet, hälsa och välbefinnande. Decision Dynamics har forskat kring engagemang under 40 år och Rikard Larsson, en av grundarna, delade med sig av lärdomar under en förmiddag på Tillväxt Malmö.

Decisions Dynamics är en forskningsbaserad leverantör av verktyg och lösningar för att bedöma, välja och utveckla människor på mer engagerande sätt. Basen för att kunna leda på ett mer engagerande sätt är din egen självinsikt. Identifiera vad som ökar respektive minskar ditt eget engagemang, det vill säga dina drivers och killers. Genom att ha bättre kunskap kring vad som faktiskt engagerar dig, så kan du både dela med dig av kunskapen och själv agera utifrån den. Få saker är så disengagerande som att ha en disengagerad chef.

Fem sätt att leda mer engagerande

För att på ett enklare sätt kunna förstå hur olika individers engagemang ser ut, har Decision Dynamics tagit fram fyra olika profiler – Expert, Linjär, Utvidgande och Episodisk. Som chef är medvetenheten om dina medarbetares profiler ett stort steg mot framgång. Hjälp dig själv och dina medarbetare att upptäcka era drivers och killers.

1. Skapa en mer engagerande kultur

Din image är bilden av organisationskulturen inom ditt företag. Även om ni strävar efter en entydig bild, så uppfattas kulturen olika av olika personer. Risken är att ni bara attraherar en av de fyra profilerna. För att skapa en mer engagerande kultur för alla profilerna så bör man arbeta mot att respektive profil hittar något i kulturen som attraherar just dem.

2. Skapa ett engagerande team

Genom öka medarbetarnas egna självinsikt skapas också en större förståelse inom teamet. Det kan leda till att de ser på varandra på ett mer förstående, uppskattat och tillitsfullt sätt. Teamet kan hjälpa till att minska de vanligaste missförstånden, nedvärderingarna och misstroendena som påverkar många grupper.

3. Utveckla ett engagerande arbete

Medarbetarens engagemang ökar genom att arbetsuppgifterna matchar personens drivers. Se över arbetsrollerna så de upplevs engagerande samtidigt som de är viktiga för verksamhetens resultat.

4. Utveckla ett engagerande ledarskap

Engagerande ledarskap skapar förståelse och förtroende. Om du som linjechef ser, litar på och möjliggör medarbetarnas motiverande talanger kan du förvänta dig engagemang, motivation och uppfyllda förväntningar. Det leder i sin tur till organisationen får värdefulla bidrag.

5. Engagera dig själv som chef

För att engagera andra behöver du engagera dig själv! Identifiera vad som ökar respektive minskar ditt engagemang, det vill säga dina egna drivers och killers. Genom ökad självinsikt kommer du kunna ta större ansvar för ditt engagemang.

 

Läs mer: Stora vinster genom engagerande ledarskap Artikel 2017-03-08Publicerad i Nyheter
Ver peliculas online